Pensum - sommer 2015

Rysst, Cathrine og Sylvester, Daren (2013): Norwegian grammar dictionary. With exercises. 

 

Litterært verk: 

Askildsen, Kjell (2006). Thomas Fs siste nedtegnelser til almenheten. Oktober 

 

Annen anbefalt litteratur: 

Golden, Ryen, MacDonald (2008): Norsk som fremmedspråk, Grammatikk. 

Strandskogen, Åse-Berit (2002): Hva sier du? Uttaleøvelser i norsk. (med cd-er) 

Vinje, Finn-Erik (2002): Moderne norsk: En veiledning i skriftlig framstilling – morfologiske og syntaktiske vanskeligheter. 

Vinje, Finn-Erik (2005): Norsk grammatikk: det språklige byggverket. 

Vinje, Finn-Erik (2013): Sjærlighet og sjøttkaker: språklige gleder og gremmelser. 

Vinje, Finn-Erik (2009): Skriveregler 

 

Kompendium 

Vinje, Finn-Erik (2002). Moderne norsk (13 sider) 

«Normativ grammatikk» s. 13-21 (9 sider) 

«Språkvitenskap og språkriktighet» s. 22-25 (4 sider) 

Vinje, Finn-Erik. "Om å få folk til å telle annerledes" i Språknytt 4/1991(5 sider) 

"Forskjellen mellom riksmål og bokmål". Publisert i Språknytt nr. 1/ 1997, forfatter Tor Guttu. Tilgjengelig på: http://www.riksmalsforbundet.no (3 sider) 

Vinje, Finn-Erik (2013): Skriveregler. (20 sider) 2

«Komma» - s. 11-26 (15 sider) 

«Særskriving og sammenskriving» - s. 78-82 (5 sider) 

«Blandfare». Tilgjengelig på www.sprakradet.no. (25 sider) 

«Preposisjonsbruk». Tilgjengelig på www.sprakradet.no. (15 sider) 

Vinje, Finn-Erik (1995). Riktig norsk. (20 sider) 

Kapittel 7 «Syntaktiske og stilistiske vansker» (s. 185-205) 

Vinje, Finn-Erik (2002). Moderne norsk (41 sider) 

«Orddannelse» s. 26-34 (9 sider) 

«Verb i fast og løst sammenheng» s. 55-59 (5 sider) 

«Bøyning av s-verb» s. 163-164 (2 sider) 

«Pleonasme» s.442-466 (24 sider) 

Hamsun, Knut. Sult (18 sider) 

Første stykke s. 5-22 

Stenseth, Bodil (2014). "Brevets kunst" (2,5 side) 

Denne artikkelen har stått på trykk i Klassekampen og i Ordet 1/2014. 

Tilgjengelig på: www.riksmalsforbundet.no 

Torheim, Ørjan (2014). "Kvinnen krasjet" (3 sider) 

Tilgjengelig på: www.bt.no (http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kvinnen-krasjet-Juristen-brukte-62-ord-i-n-setning-for-a-beskrive-det-3089430.html#.U1-BQ_l_t1Y) 

Publisert: 29.mar. 2014, kl. 22:29

Publisert 17. juni 2015 16:38 - Sist endret 15. apr. 2016 22:01