Emner innen Jus

Viser 1–84 av 84 emner
Emne Studiepoeng
DRI1010 – Personvern i offentlig forvaltning (10 studiepoeng) 10
DRI2020 – Lovgivning og rettslig informasjonssøking (10 studiepoeng) 10
DRI3001 – Prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
DRI3010 – Systemutvikling, offentlig styring og demokrati (10 studiepoeng) 10
FINF1001 – Digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
JFSPR1110 – Engelsk for jurister (10 studiepoeng) 10
JFSPR1210 – Fransk for jurister (10 studiepoeng) 10
JFSPR1310 – Tysk for jurister (10 studiepoeng) 10
JUR1120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1230 – International Commercial Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1240 – Comparative Private Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1260 – English Law of Contract (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1280 – Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 – Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1310 – EU Competition Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1440 – EU Substantive Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1450 – Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUR1502 – Lovgivningslære (10 studiepoeng) 10
JUR1502K – Klart lovspråk (10 studiepoeng) 10
JUR1504 – Konflikthåndtering (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1511 – Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUR1512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1530 – Refugee and Asylum Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1550 – Helserett (10 studiepoeng) 10
JUR1560 – International Constitutional Law and Democracy (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1580 – Kommunalrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1630 – Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUR1671 – Legal Technology: Artificial Intelligence and Law (10 studiepoeng) 10
JUR1690 – Robot Regulation - BA (10 studiepoeng) 10
JUR1710 – International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUR1730 – International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUR1820 – Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1880 – Financial Market Law and Regulation (10 studiepoeng) 10
JUR1901 – Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUR1910 – Women's Law and Human Rights (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 – Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR9010 – Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode (4 studiepoeng) 4
JUR9021 – Internationalization, Transnational Law and Comparison (4 studiepoeng) 4
JUR9031 – Perspectives on legal history, sociology of law and law & economics (4 studiepoeng) 4
JUR9041 – Research ethics, academic writing and dissemination of research (4 studiepoeng) 4
JUR9201 – Nasjonalt doktorgradsseminar 1 (1 studiepoeng) 1
JUR9202 – Nasjonalt doktorgradsseminar 2 (1 studiepoeng) 1
JUR9302 – Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7 studiepoeng) 7
JUR9503 – Internasjonale seminarer i rettsvitenskap (5 studiepoeng) 5
JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1410 – Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1500 – Strafferett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 – Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1111P – Privatisteksamen i Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 – Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS1211 – Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3111 – Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 – Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 – Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
KRIM1000 – Innføring i kriminologi - OBS: Emnet erstattes av KRIM1100 og KRIM1500 (20 studiepoeng) 20
KRIM1100 – Innføring i kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM1300 – Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM1500 – Lovbrudd, lovbrytere og ofre (10 studiepoeng) 10
KRIM2000 – Sentrale teoretiske perspektiver (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2904 – Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2912 – Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM2919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2920 – Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2952 – A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM2953 – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2954 – Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2956 – International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2957 – Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM2958 – Migration Control, Borders and Citizenship (10 studiepoeng) 10
KRIM2960 – Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2961 – Kriminalitetsforebygging (10 studiepoeng) 10
RINF1100 – Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10
RINF1200 – Opphavsrett og beslektede rettigheter (10 studiepoeng) 10
RSOS1801 – Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
RSOS2950 – Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS2952 – Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS2953 – Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10