Emner innen Jus

Viser 1–26 av 26 emner
Emne Studiepoeng
DRI3001 – Prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
JUR1120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 – Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1504 – Konflikthåndtering (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1820 – Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 – Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR9302 – Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7 studiepoeng) 7
JUROFF1410 – Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 – Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1111P – Privatisteksamen i Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 – Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS1211 – Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3111 – Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 – Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 – Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
KRIM1300 – Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
RINF1100 – Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10
RSOS1801 – Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10