Emner innen Jus (nedlagte)

Viser 1–120 av 120 emner
Emne Studiepoeng
HUMR4140 – Introduction to Human Rights Law (15 studiepoeng) 15
HUMR5120 – International Human Rights Law: Substantive rights (15 studiepoeng) 15
HUMR5130 – Introduction to the History, Philosophy and Politics of Human Rights (15 studiepoeng) 15
HUMR5134 – The Right to Peace (10 studiepoeng) 10
HUMR5501 – Ethnic Challenges to the Nation State: Studying State Responses from a Human Rights Perspective (15 studiepoeng) 15
HUMR5503 – Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance? (15 studiepoeng) 15
HUMR5507 – Leading Cases in Human Rights Law (15 studiepoeng) 15
HUMR5701 – Human Rights and Development: Interdisciplinary Perspectives on Theory and Practices (15 studiepoeng) 15
JUR4000 – 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR4000P – Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR5100 – Kriminologi (15 studiepoeng) 15
JUR5101 – Criminology (15 studiepoeng) 15
JUR5110 – Rettssosiologi (15 studiepoeng) 15
JUR5120 – Utlendingsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5210 – Husleie- og eierseksjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5220 – Bygge- og entrepriserett (15 studiepoeng) 15
JUR5240 – Comparative Private Law (15 studiepoeng) 15
JUR5250 – Ekspropriasjons- og bygningsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5251 – Ekspropriasjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5260 – English Law of Contract (15 studiepoeng) 15
JUR5270 – Garantirett (15 studiepoeng) 15
JUR5280 – Internasjonal privatrett (15 studiepoeng) 15
JUR5290 – Konkurranserett (15 studiepoeng) 15
JUR5300 – Europarett (15 studiepoeng) 15
JUR5310 – EC Competition Law (15 studiepoeng) 15
JUR5400 – Sjørett (15 studiepoeng) 15
JUR5401 – Maritime Law (15 studiepoeng) 15
JUR5410 – Petroleumsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5411 – Petroleum Law (15 studiepoeng) 15
JUR5420 – Forsikringsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5430 – Petroleumskontrakter (15 studiepoeng) 15
JUR5440 – EU Substantive Law (15 studiepoeng) 15
JUR5450 – Marine Insurance (15 studiepoeng) 15
JUR5500 – Allmenn rettsteori (15 studiepoeng) 15
JUR5510 – Arbeidsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5511 – Arbeidsrett - den individuelle del (15 studiepoeng) 15
JUR5512 – Arbeidsrett - den kollektive del (15 studiepoeng) 15
JUR5520 – International Environmental Law (15 studiepoeng) 15
JUR5530 – Refugee and Asylum Law (15 studiepoeng) 15
JUR5540 – Public International Law (15 studiepoeng) 15
JUR5550 – Helserett (15 studiepoeng) 15
JUR5560 – International Constitutional Law and Democracy (15 studiepoeng) 15
JUR5570 – International Criminal Law (15 studiepoeng) 15
JUR5580 – Kommunalrett (15 studiepoeng) 15
JUR5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5600 – Informasjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5610 – Legal Information Systems and Regulatory Management (15 studiepoeng) 15
JUR5620 – Personvern (15 studiepoeng) 15
JUR5630 – Privacy, Data Protection and Lex Informatica (15 studiepoeng) 15
JUR5640 – Electronic Communications Law and Internet Governance (15 studiepoeng) 15
JUR5700 – Internasjonale menneskerettigheter (15 studiepoeng) 15
JUR5701 – Internasjonale menneskerettigheter (15 studiepoeng) 15
JUR5710 – International Human Rights Law: Institutions and Procedures (15 studiepoeng) 15
JUR5720 – Samerett (15 studiepoeng) 15
JUR5730 – International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (15 studiepoeng) 15
JUR5800 – Selskapsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5801 – Selskapsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5810 – Opphavsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5820 – Design-, varemerke- og patentrett (15 studiepoeng) 15
JUR5830 – Rettsøkonomi (15 studiepoeng) 15
JUR5840 – Odels- og åsetesrett (15 studiepoeng) 15
JUR5850 – International Trade and Investment Law (15 studiepoeng) 15
JUR5900 – Rettshistorie (15 studiepoeng) 15
JUR5901 – Rettshistorie (15 studiepoeng) 15
JUR5902 – Romersk rett (15 studiepoeng) 15
JUR5910 – Women's Law and Human Rights (15 studiepoeng) 15
JUR5911 – International Climate Change and Energy Law (15 studiepoeng) 15
JUR5912 – International Law in Practice - Mock Trial (15 studiepoeng) 15
JUR5920 – Miljørett (15 studiepoeng) 15
JUR5930 – Skatterett 1 (15 studiepoeng) 15
JUR5940 – Skatterett 2 (15 studiepoeng) 15
JUR5950 – Sosial vernerett (15 studiepoeng) 15
JUR5960 – Trygderett (15 studiepoeng) 15
JUR5970 – Barnerett (15 studiepoeng) 15
JUR5980 – Skatterett (15 studiepoeng) 15
JUS5100 – Kriminologi (10 studiepoeng) 10
JUS5101 – Criminology (10 studiepoeng) 10
JUS5102 – Kriminologi (10 studiepoeng) 10
JUS5110 – Rettssosiologi II (10 studiepoeng) 10
JUS5210 – Husleie- og eierseksjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5270 – Garantirett (10 studiepoeng) 10
JUS5290 – Konkurranserett (10 studiepoeng) 10
JUS5300 – Europarett (10 studiepoeng) 10
JUS5400 – Sjørett (10 studiepoeng) 10
JUS5405 – Law of the Sea (10 studiepoeng) 10
JUS5410 – Petroleumsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5500 – Allmenn rettsteori (10 studiepoeng) 10
JUS5600 – Informasjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5610 – Legal Information Systems and Regulatory Management (10 studiepoeng) 10
JUS5620 – Personvern (10 studiepoeng) 10
JUS5640 – Electronic Communications Law (10 studiepoeng) 10
JUS5641 – Electronic Communications Law (10 studiepoeng) 10
JUS5670 – Electronic Commerce Law (10 studiepoeng) 10
JUS5830 – Rettsøkonomi (10 studiepoeng) 10
JUS5831 – Environmental Law and Economics (10 studiepoeng) 10
JUS5840 – Odels- og åsetesrett (10 studiepoeng) 10
JUS5870 – European Labour Law (10 studiepoeng) 10
JUS5902 – Romersk rett (10 studiepoeng) 10
JUS5930 – Comparative Public Law (10 studiepoeng) 10
JUS5950 – Sosialrett (10 studiepoeng) 10
KRIM4002 – Prosjekt- og metodeseminar (10 studiepoeng) 10
KRIM4003 – Kriminologisk teori (10 studiepoeng) 10
KRIM4914 – Økonomisk og organisert kriminalitet (10 studiepoeng) 10
KRIM4915 – På siden av rettsoppgjøret (10 studiepoeng) 10
KRIM4916 – Globalisering i kriminologien (10 studiepoeng) 10
KRIM4917 – Kjønn, kriminalitet og kontroll (10 studiepoeng) 10
KRIM4918 – Etnografisk kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4950 – Torture, Terror and Rights (10 studiepoeng) 10
KRIM4951 – Comparative Justice (10 studiepoeng) 10
KRIM4955 – Media and Crime (10 studiepoeng) 10
RMMI5030 – Master thesis (30 studiepoeng) 30
RMMI5460 – Marine Insurance Settlement (15 studiepoeng) 15
RSOS4002 – Prosjekt- og metodeseminar (10 studiepoeng) 10
RSOS4003 – Rettssosiologisk teori (10 studiepoeng) 10
RSOS4801 – Retten sett unnenfra (10 studiepoeng) 10
RSOS4802 – Ikke-jurister som rettsanvendere (10 studiepoeng) 10
RSOS4803 – Rett og kommunikasjon - master (10 studiepoeng) 10
RSOS4804 – Kriminalpolitikk (10 studiepoeng) 10
RSOS4951 – Legal Mobilization and Grassroots Organizing for Social Justice (10 studiepoeng) 10
VALPRAKS – Praksisordning (15 studiepoeng) 15