Emner innen Jus (nedlagte)

Viser 1–214 av 214 emner
Emne Studiepoeng
DRI1001 – Digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
DRI1002 – IKT og informasjonssøking (10 studiepoeng) 10
DRI2001 – Demokrati og offentlig styring i informasjonssamfunnet (10 studiepoeng) 10
DRI2002 – Personvern (10 studiepoeng) 10
DRI2010 – Internett, informasjonssøking og kildekritikk (10 studiepoeng) 10
EURO2101 – EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet (10 studiepoeng) 10
JUR1000 – 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (50 studiepoeng) 50
JUR1011 – Husleie- og eierseksjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1110 – Rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
JUR1250 – Ekspropriasjons- og bygningsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1251 – Ekspropriasjonsrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1290 – Konkurranserett (10 studiepoeng) 10
JUR1300 – Europarett (10 studiepoeng) 10
JUR1400 – Sjørett (10 studiepoeng) 10
JUR1420 – Forsikringsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1510 – Arbeidsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1620 – Personvern (10 studiepoeng) 10
JUR1700 – Internasjonale menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
JUR1720 – Samerett (10 studiepoeng) 10
JUR1810 – Opphavsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1830 – Rettsøkonomi (10 studiepoeng) 10
JUR1840 – Odels- og åsetesrett (10 studiepoeng) 10
JUR1900 – Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUR1902 – Romersk rett (10 studiepoeng) 10
JUR1930 – Skatterett 1 (10 studiepoeng) 10
JUR1950 – Sosial vernerett (10 studiepoeng) 10
JUR2000 – 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (50 studiepoeng) 50
JUR2000P – Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (50 studiepoeng) 50
JUR2011 – Kommunalrett (10 studiepoeng) 10
JUR3000 – 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR3000P – Privatisteksamen i 3.avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR3011 – Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett (5 studiepoeng) 5
JUR3210 – Husleie- og eierseksjonsrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR4000 – 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR4000P – Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR4001 – 4. avdeling med rettssosiologi, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR4002 – 4. avdeling med rettsøkonomi, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR5100 – Kriminologi (15 studiepoeng) 15
JUR5110 – Rettssosiologi (15 studiepoeng) 15
JUR5120 – Utlendingsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5210 – Husleie- og eierseksjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5220 – Bygge- og entrepriserett (15 studiepoeng) 15
JUR5250 – Ekspropriasjons- og bygningsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5251 – Ekspropriasjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5270 – Garantirett (15 studiepoeng) 15
JUR5280 – Internasjonal privatrett (15 studiepoeng) 15
JUR5290 – Konkurranserett (15 studiepoeng) 15
JUR5300 – Europarett (15 studiepoeng) 15
JUR5400 – Sjørett (15 studiepoeng) 15
JUR5410 – Petroleumsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5420 – Forsikringsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5430 – Petroleumskontrakter (15 studiepoeng) 15
JUR5500 – Allmenn rettsteori (15 studiepoeng) 15
JUR5510 – Arbeidsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5511 – Arbeidsrett - den individuelle del (15 studiepoeng) 15
JUR5512 – Arbeidsrett - den kollektive del (15 studiepoeng) 15
JUR5550 – Helserett (15 studiepoeng) 15
JUR5580 – Kommunalrett (15 studiepoeng) 15
JUR5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5600 – Informasjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5620 – Personvern (15 studiepoeng) 15
JUR5700 – Internasjonale menneskerettigheter (15 studiepoeng) 15
JUR5701 – Internasjonale menneskerettigheter (15 studiepoeng) 15
JUR5720 – Samerett (15 studiepoeng) 15
JUR5800 – Selskapsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5801 – Selskapsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5810 – Opphavsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5820 – Design-, varemerke- og patentrett (15 studiepoeng) 15
JUR5830 – Rettsøkonomi (15 studiepoeng) 15
JUR5840 – Odels- og åsetesrett (15 studiepoeng) 15
JUR5900 – Rettshistorie (15 studiepoeng) 15
JUR5901 – Rettshistorie (15 studiepoeng) 15
JUR5902 – Romersk rett (15 studiepoeng) 15
JUR5930 – Skatterett 1 (15 studiepoeng) 15
JUR5940 – Skatterett 2 (15 studiepoeng) 15
JUR5950 – Sosial vernerett (15 studiepoeng) 15
JUR5960 – Trygderett (15 studiepoeng) 15
JUR5970 – Barnerett (15 studiepoeng) 15
JUR5980 – Skatterett (15 studiepoeng) 15
JUROFF1200 – Forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFFG – Offentlig rett grunnfag ( 60 studiepoeng) 60
JURPFDEL – Fellesdelen av det juridiske profesjonsstudiet (120 studiepoeng) 120
JURPRI1510 – Opphavsrett for litteraturstudenter (5 studiepoeng) 5
JURPRI4510 – Opphavsrett for litteraturstudenter (5 studiepoeng) 5
JURPRIG – Privatrett grunnfag ( 60 studiepoeng) 60
JUS3211 – Formuerett II (20 studiepoeng) 20
JUS5100 – Kriminologi (10 studiepoeng) 10
JUS5102 – Kriminologi (10 studiepoeng) 10
JUS5110 – Rettssosiologi II (10 studiepoeng) 10
JUS5210 – Husleie- og eierseksjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5270 – Garantirett (10 studiepoeng) 10
JUS5290 – Konkurranserett (10 studiepoeng) 10
JUS5300 – Europarett (10 studiepoeng) 10
JUS5400 – Sjørett (10 studiepoeng) 10
JUS5410 – Petroleumsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5500 – Allmenn rettsteori (10 studiepoeng) 10
JUS5600 – Informasjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5620 – Personvern (10 studiepoeng) 10
JUS5830 – Rettsøkonomi (10 studiepoeng) 10
JUS5840 – Odels- og åsetesrett (10 studiepoeng) 10
JUS5902 – Romersk rett (10 studiepoeng) 10
JUS5950 – Sosialrett (10 studiepoeng) 10
JUXALM – Almen rettsteori (15 studiepoeng) 15
JUXARB – Arbeidsrett (15 studiepoeng) 15
JUXBARN – Barnerett (15 studiepoeng) 15
JUXBOLIG – Husleie- og eierseksjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUXBYGG – Entrepriserett (15 studiepoeng) 15
JUXEKSPR – Ekspropriasjons- og bygningsrett (15 studiepoeng) 15
JUXEUROPA – Europa-rett (15 studiepoeng) 15
JUXFOLK – Folkerett (15 studiepoeng) 15
JUXFORS – Forsikringsrett (15 studiepoeng) 15
JUXGAR – Garantirett (15 studiepoeng) 15
JUXHELSE – Helserett (15 studiepoeng) 15
JUXINFO – Informasjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUXINTLEG – Internasjonal privatrett (15 studiepoeng) 15
JUXINTMEN – Internasjonale menneskerettigheter (15 studiepoeng) 15
JUXKOMMUN – Kommunalrett (15 studiepoeng) 15
JUXKONK – Konkurranserett (15 studiepoeng) 15
JUXKONTPET – Petroleumskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (15 studiepoeng) 15
JUXKRIG – Krigens folkerett / internasjonal humanitærrett (15 studiepoeng) 15
JUXKRIMIN – Kriminologi (15 studiepoeng) 15
JUXKVINNE – Kvinnerett - likestillingsvarianten (15 studiepoeng) 15
JUXMILJØ – Miljørett (15 studiepoeng) 15
JUXNÆR – Næringsreguleringsrett (15 studiepoeng) 15
JUXODEL – Odels- og åseterett (15 studiepoeng) 15
JUXOPPHAV – Opphavsrett (15 studiepoeng) 15
JUXPATENT – Kjennetegnsrett og patentrett (15 studiepoeng) 15
JUXPERS – Personvern (15 studiepoeng) 15
JUXPETRO – Petroleumsrett (15 studiepoeng) 15
JUXREHIS – Rettshistorie (15 studiepoeng) 15
JUXRESOS – Rettssosiologi (15 studiepoeng) 15
JUXRETØK – Rettsøkonomi (15 studiepoeng) 15
JUXSAME – Samerett (15 studiepoeng) 15
JUXSELSK – Selskapsrett (15 studiepoeng) 15
JUXSJØ – Sjørett (15 studiepoeng) 15
JUXSKAT1 – Skatterett 1 (15 studiepoeng) 15
JUXSKAT2 – Skatterett 2 (15 studiepoeng) 15
JUXSVERN – Sosial vernerett (15 studiepoeng) 15
JUXTRYGD – Trygderett (15 studiepoeng) 15
JUXUTLER – Utlendingsrett (15 studiepoeng) 15
KRIM1001 – Innføring i kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM1002 – Sosial kontroll og kontrollformer (10 studiepoeng) 10
KRIM1101 – Kriminalpolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM1102 – Kriminalitetsbildet - lovbrudd, lovbrytere og ofre (10 studiepoeng) 10
KRIM1201 – Kriminologi i yrkeshverdagen (10 studiepoeng) 10
KRIM1202 – Marginalisering og livsstrategier (10 studiepoeng) 10
KRIM2001 – Kriminologiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
KRIM2201 – Prosjektoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2903 – Etikk, smertepåføring, straff (10 studiepoeng) 10
KRIM2906 – Homoforskning (10 studiepoeng) 10
KRIM2914 – Økonomisk og organisert kriminalitet (10 studiepoeng) 10
KRIM2915 – På siden av rettsoppgjøret (10 studiepoeng) 10
KRIM2916 – Globalisering i kriminologien (10 studiepoeng) 10
KRIM2917 – Kjønn, kriminalitet og kontroll (10 studiepoeng) 10
KRIM2918 – Etnografisk kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM4002 – Prosjekt- og metodeseminar (10 studiepoeng) 10
KRIM4003 – Kriminologisk teori (10 studiepoeng) 10
KRIM4110 – Kulturanalyse, språk og situert kunnskap (10 studiepoeng) 10
KRIM4903 – Etikk, smertepåføring, straff (10 studiepoeng) 10
KRIM4914 – Økonomisk og organisert kriminalitet (10 studiepoeng) 10
KRIM4915 – På siden av rettsoppgjøret (10 studiepoeng) 10
KRIM4916 – Globalisering i kriminologien (10 studiepoeng) 10
KRIM4917 – Kjønn, kriminalitet og kontroll (10 studiepoeng) 10
KRIM4918 – Etnografisk kriminologi (10 studiepoeng) 10
MARLINSUR – Insurance Law (15 studiepoeng) 15
RSOS2801 – Retten sett unnenfra (10 studiepoeng) 10
RSOS2802 – Ikke-jurister som rettsanvendere (10 studiepoeng) 10
RSOS2804 – Politi, ”nulltoleranse” og menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
RSOS4002 – Prosjekt- og metodeseminar (10 studiepoeng) 10
RSOS4003 – Rettssosiologisk teori (10 studiepoeng) 10
RSOS4801 – Retten sett unnenfra (10 studiepoeng) 10
RSOS4802 – Ikke-jurister som rettsanvendere (10 studiepoeng) 10
RSOS4803 – Rett og kommunikasjon - master (10 studiepoeng) 10
RSOS4804 – Kriminalpolitikk (10 studiepoeng) 10
VALALM – Almen rettsteori (15 studiepoeng) 15
VALARB – Arbeidsrett (15 studiepoeng) 15
VALBARN – Barnerett (15 studiepoeng) 15
VALBOLIG – Husleie- og eierseksjonsrett (tidligere boligrett) (15 studiepoeng) 15
VALBYGG – Entrepriserett (15 studiepoeng) 15
VALEKSPR – Ekspropriasjons- og bygningsrett (15 studiepoeng) 15
VALEUROPA – Europarett (15 studiepoeng) 15
VALFORS – Forsikringsrett (15 studiepoeng) 15
VALGAR – Garantirett (15 studiepoeng) 15
VALHELSE – Helserett (15 studiepoeng) 15
VALINFO – Informasjonsrett (15 studiepoeng) 15
VALINTLEG – Internasjonal privatrett (15 studiepoeng) 15
VALINTMEN – Internasjonale menneskerettigheter (15 studiepoeng) 15
VALKOMMUN – Kommunalrett (15 studiepoeng) 15
VALKONK – Konkurranserett (15 studiepoeng) 15
VALKONTPET – Petroleumskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (15 studiepoeng) 15
VALKRIG – Krigens folkerett/internasjonal humanitærrett (15 studiepoeng) 15
VALKRIMIN – Kriminologi (15 studiepoeng) 15
VALKVINNE – Kvinnerett - likestillingsvarianten (15 studiepoeng) 15
VALMILJØ – Miljørett (15 studiepoeng) 15
VALNÆR – Næringsreguleringsrett (15 studiepoeng) 15
VALODEL – Odels- og åsetesrett (15 studiepoeng) 15
VALOPPHAV – Opphavsrett (15 studiepoeng) 15
VALPATENT – Kjennetegnsrett og patentrett (15 studiepoeng) 15
VALPERS – Personvern (15 studiepoeng) 15
VALPETRO – Petroleumsrett (15 studiepoeng) 15
VALPRAKS – Praksisordning (15 studiepoeng) 15
VALREHIS – Rettshistorie (15 studiepoeng) 15
VALRESOS – Rettssosiologi (15 studiepoeng) 15
VALRETØK – Rettsøkonomi (15 studiepoeng) 15
VALSAME – Samerett (15 studiepoeng) 15
VALSELSK – Selskapsrett (15 studiepoeng) 15
VALSJØ – Sjørett (15 studiepoeng) 15
VALSKAT1 – Skatterett 1 (15 studiepoeng) 15
VALSKAT2 – Skatterett 2 (15 studiepoeng) 15
VALSPE10 – Spesialoppgave (10 vekttall/30 studiepoeng) (30 studiepoeng) 30
VALSPE20 – Spesialoppgave (20 vekttall/60 studiepoeng) (60 studiepoeng) 60
VALSVERN – Sosial vernerett (15 studiepoeng) 15
VALTRYGD – Trygderett (15 studiepoeng) 15
VALUTLER – Utlendingsrett (fremmedrett) (15 studiepoeng) 15