Emner innen Jus

Viser 1–61 av 61 emner
Emne Studiepoeng
DRI3001 – Prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
FINF4002 – Masterskole i forvaltningsinformatikk (20 studiepoeng) 20
FINF4021 – Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi (10 studiepoeng) 10
FINF4022 – Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken (10 studiepoeng) 10
FINF5002 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (30 studiepoeng) 30
JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
JUR1120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 – Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1504 – Konflikthåndtering (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1820 – Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 – Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap (30 studiepoeng) 30
JUR5060 – Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR9302 – Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7 studiepoeng) 7
JUROFF1410 – Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 – Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1111P – Privatisteksamen i Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 – Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS1211 – Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter (20 studiepoeng) 20
JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3111 – Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 – Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 – Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
JUS4111 – Metode og etikk (10 studiepoeng) 10
JUS4121 – Rettsøkonomi I (10 studiepoeng) 10
JUS4122 – Rettssosiologi I (10 studiepoeng) 10
JUS4123 – Rettsfilosofi (10 studiepoeng) 10
JUS4211 – Prosess og strafferett (30 studiepoeng) 30
JUS5010 – Praksisordning (10 studiepoeng) 10
JUS5011 – Praksis i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK (30 studiepoeng) 30
JUS5012 – Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss (30 studiepoeng) 30
JUS5120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUS5403 – Sjørett: Kontrakter (10 studiepoeng) 10
JUS5420 – Forsikringsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUS5504 – Konflikthåndtering (10 studiepoeng) 10
JUS5512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUS5801 – Selskapsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5820 – Patent- og varemerkerett (10 studiepoeng) 10
JUS5960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUS5970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUS5981 – Skatterett I Grunnleggende skatterett (10 studiepoeng) 10
KRIM1300 – Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 – Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2 (10 studiepoeng) 10
KRIM4104 – Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
KRIM4919 – Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM5001 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
RINF1100 – Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10
RSOS1801 – Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
RSOS4102 – Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2 (10 studiepoeng) 10
RSOS4104 – Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
RSOS5001 – Masteroppgave i rettssosiologi (60 studiepoeng) 60