Noen lenker omkring temaet IKT og kj°nn:

Artikkelen av Merete Lie ble ikke tatt inn i kompendiet pga kopieringsreglene: bare ett kapittel fra hver bok.

Nedenfor har jeg derfor samlet noen lenker som kan erstatte artikkelen.

Dette regnes som pensumstoff:

 

 

http://kjonn.maktutredningen.no/publikasjoner/262

http://odin.dep.no/archive/knvbilder/02/92/klikk008.pdf

http://www.forskning.no/Artikler/2002/september/1031660501.55

 

Mer utfyllende stoff

---------------------------

http://odin.dep.no/ufd/norsk/satsingsomraade/ikt/014005-990231/index-dok000-b-n-a.html

http://program.forskningsradet.no/skikt/

http://kilden.forskningsradet.no/publikasjoner/artikkel.html?vis=4740