Evaluering av DRI 1002 våren 2004

 

Hva synes du generelt om kurset?

Interessant

OK

Lite engasjerende

Annet

 

 

 

 

 

Egne kommentarer

 

 

 

 

 

Hvor vanskelig synes du kurset var?

For lett

Passe

For vanskelig

Vet ikke

 

 

 

 

 

Egne kommentarer

 

 

 

 

 

Hva synes du om pensumstoffet

 

For lett

Passe

For vanskelig

Bertnes: Faglig informasjon

 

 

 

Kompendium

 

 

 

 

Egne kommentarer

 

 

 

 

 

 

 

Hva synes du om temaene/bolkene i kurset

 

For lett

Passe

For vanskelig

Om Internett

 

 

 

Ytringsfrihet

 

 

 

Informasjonsøking

 

 

 

Vurdering av informasjon

 

 

 

 

Egne kommentarer

 

 

 

 

 

 

Hva synes du om de obligatoriske oppgavene

 

 

For lett

Passe

For stor/ vanskelig

Obligatorisk oppgave 1

 

 

 

Obligatorisk oppgave 2

 

 

 

Obligatorisk oppgave 3

 

 

 

 

Generelle kommentarer

 

 

 

 

 

Hva synes du om gjesteforelesningene

 

For mange

Passe

Savnet noe

 

 

 

 

 

Egne kommentarer

 

 

 

 

 

Hvor nyttig synes du kursets nettsted har vært?

 

For lite informasjon

Dårlig struktur

For lite oppdatert

.

 

 

 

 

Egne kommentarer

 

 

 

 

Er det noe i kurset som du mener bør endres:

 

 

 

 

 

 

 

Andre kommentarer: