Pensum/læringskrav

Bøker

Bertnes, Pål: Faglig Informasjon på Internett. Kvalitet og Kildekritikk, 2003. Abstrakt Forlag.

Blomberg, Wwnche: Vade me cum: Liten kokebok for kildehenvisnings- og litteraturskrivere, 2000. Universitetet i Oslo. Kan fås ved henvendelse til Studie- og forskningsadministrativ avdeling.

Kompendium

Pål A. Bertnes & Halvor Kongshavn: Praktisk rettskildelære. En innføring., ISBN: 82-417-0748-7. En web-versjon av boken: Praktisk rettskildelære (10 s.). her.

Bing, Jon: Meta-informasjon og Internett: Frem med stigen, 1999. Magma. (9 s.).

Fonnes, I.: Arkivhåndboken for offentlig forvaltning., Oslo, 2000. Kommuneforlaget. Kap. 1-2, 6.4 - 6.5.2 (24 s.).

Hannemyr, Gisle: Begynnelsen på en historie om Internett, 1999. I: Nettsamfunn, Aschehoug. (15 s.).

Hannemyr, Gisle: Nettverksarkitektur, Artikkel til kurset IN-INT. (8 s.). her.

Lie, Merete : M-F-Neuter: Kjønnsparadokser , i: T. Slaatta (red) Digital makt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning og muligheter, Gyldendal Akademisk, Oslo. (21 s.).

Maartmann-Moe, E.: Mediekonvergens, 1999. I: Nettsamfunn, Aschehoug. (10 s.).

NOU 1999:27: Ytringsfrihet bør finde sted, Kap. 2 (utdrag), 5.2 - 5.4 (25 s.).

Staksrud, E.: Ytringsfrihet og sensur på Internett, I: T. Slaatta (red) Digital makt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning og muligheter, Gyldendal Akademisk. (21 s.).

Supplerende litteratur

Bing, Jon: Legal Text Retrieval and Information Services, 1995. I: Jon Bing & Olav Torvund (eds) 25 Years Anniversary Anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law, Tano, Oslo. (s. 525 - 585).

Hafner & Lyon: Where the Wizards Stay up Late. The Origin of Internet, 1996. Simon and Schuster, NY.

Aarseth, Espen: Datahåndbok for humanister, 1998. Ad Notam/Gyldendal. Kap. 3-4.

Relevant støttelitteratur på nettet

Søkerverktøy: her.

AllTheWeb.com (FAST): her.

Greg Notess.com:

MetaCrawler: her.

The W W W Consortium (WC3): her.

Librarians Index to the Internett: her.

Om biblioteks-systemer. Klassifikasjonssystemer:

Mer om fritekstsystemer:

Publisert 27. okt. 2003 13:29 - Sist endret 2. jan. 2004 11:13