Beskjeder

Publisert 4. mai 2005 02:00

Kontaktinformasjon for sensorer og retningslinjer for begrunnelse av og klage på sensur finner du her

Publisert 2. mai 2005 02:00

Sensuren er falt og resultatene er slått opp i 4. Resultatene vil bli lagt inn i student-web av eksamenskontoret, og vil være tilgjengelig tidligst onsdag. Dere kan IKKE ringe eller sende e-post for å få karakteren.

Publisert 4. apr. 2005 02:00

Følgende er lagt ut i dag 1. Dagens oppsummering 2. Momentliste for eksamen 2004 3. En studentbesvarelsene til 3. obligatorisk oppgave 4. Evalueringsskjema. Lykke til til eksamen

Publisert 1. apr. 2005 02:00

Programmet for mandag 4.4 er som tidligere annonsert: 1. Presentasjon og gjennomgang av 3. obl. oppgave 2. Gjennomgang av eksamensoppgave våren 2004 3. Oppsummering av vårens undervisning. Ikke alle gjenstående studenter får tid til å presentere sin besvarelse, og må derfor sende en skriftlig presentasjon til meg. Ta kontakt hvis dere er usikker på formatet. Arild

Publisert 18. mars 2005 01:00

1. Oppsummering av forelesningen til Terje Rasmussen er lagt ut. 2. I den 3 obligatoriske oppgaven vil vi være nøye med at referansene skrives fullstendig, det gjelder ikke minst til nettsteder, jf Vade Me Cum eller http://www.ub.uio.no/umn/inf/hjelp/litteraturliste.html God Påske

Publisert 16. mars 2005 01:00

NB! Det er ikke tillatt med hjelpemidler på eksamen i DRI1002.

Publisert 7. mars 2005 01:00

Dagens forelesning er lagt ut.

Publisert 4. mars 2005 01:00

3.Obligatoriske oppgave er nå lagt ut. Eksamensoppgave fra våren 2004 er også lagt ut.

Publisert 2. mars 2005 01:00

Presentasjon 7.3: 4 grupper skal presentere 2. oblig. oppgav, jf oversikten som er lagt. ut. Forelesningen til Håkon Styri er lagt ut.

Publisert 25. feb. 2005 01:00

Les diskusjonsopplegg og detaljert program for seminaret om Sensur og overvåkning av Internett, 28. februar. Se Program og diskusjonsopplegg under overskriften Forelesninger for våren 2005.

Publisert 24. feb. 2005 01:00

Fristen for å søke om tilrettelagt eksamen i dette emnet er dette semesteret forlenget til 10. mars. Vi minner om at fristen neste semester og videre vil være 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Publisert 21. feb. 2005 01:00

Forelesningen til Hilde Westby er nå lagt ut. Eguiden har flere interessante artikler om søkemotorer, blant annet at Google har endred rangeringsalgoritme. Se http://www.e-guiden.no/?cat=9692&id=205267

Publisert 21. feb. 2005 01:00

Vedr. etablering av gruppa nettside og utlegg av 2. obligatoriske oppgave på. Det er tidsnok at dere har gjort det innen mandag 28.2. Dere kan gjerne anonymisere oppgaven deres.

Publisert 17. feb. 2005 01:00

Det er nå lagt ut et skjema for en midtveis-evaluering av kurset. Dere kan sende det utfyllte skjemaet elektronisk til meg eller til en av gruppelærerne. Arild

Publisert 11. feb. 2005 01:00

Å lage hjemmeside er en del av 2. obligatoriske oppgave, og oppgaven skal legges der. For at ingen skal kunne "stjele" deres besvarelse er dettidsnok at oppgaven er lagt ut mandag 28.2. Men fristen for innlevering er fredag 25.2. Arild

Publisert 8. feb. 2005 01:00

Nå er 2. obligatoriske oppgave lagt ut. Husk at dere også skal lage gruppas nettsted. Arild

Publisert 6. feb. 2005 01:00

Forelesningen 7.2 starter kl 1215 som vanlig. (tidsangivelsen under tid og sted berør på en feil.) Forelesningsnotatene er lagt ut.

Publisert 25. jan. 2005 01:00

MInner om at alle som vil gå opp til eksamen våren 2005 må ha undervisningsrett, fordi dere må ha godkjent 3 obligatoriske oppgaver. Det er ikke tilstrekkelig å ha eksamensrett.

Ellers: Vade me cum (kokebok for kildehenvisninger) vil bli delt ut neste gang.

Publisert 19. jan. 2005 01:00

En rettet versjon av forelesningen 17.1 er lagt ut. Videre er en mal for hvordan dere skal skrive den obligatoriske oppgaven lagt ut.

Publisert 11. jan. 2005 01:00

Forelesningsplan er nå lagt ut. Vel møtt 17.11