En rettet versjon av forelesningen …

En rettet versjon av forelesningen 17.1 er lagt ut. Videre er en mal for hvordan dere skal skrive den obligatoriske oppgaven lagt ut.

Publisert 19. jan. 2005 01:00 - Sist endret 4. mai 2005 11:58