Les diskusjonsopplegg og detaljert program …

Les diskusjonsopplegg og detaljert program for seminaret om Sensur og overvåkning av Internett, 28. februar. Se Program og diskusjonsopplegg under overskriften Forelesninger for våren 2005.

Publisert 25. feb. 2005 01:00 - Sist endret 4. mai 2005 11:58