NB! Det er ikke tillatt …

NB! Det er ikke tillatt med hjelpemidler på eksamen i DRI1002.

Publisert 16. mars 2005 01:00 - Sist endret 4. mai 2005 11:58