Underveisevaluering av DRI 1002 v�ren 2005

Denne underveisevalueringen er ment � skulle fange opp hvordan dere har opplevd kurset s� langt, med sikte p� � kunne justere innretningen/opplegget i den resterende delen. Vi er derfor spesielt interessert i forslag til slike endringer.

 

Hva synes du generelt om kurset s� langt

Interessant

OK

Lite engasjerende

Annet

 

 

 

 

Andre kommentarer

 

 

 

 

 

Hvor vanskelig opplever du kurset?

For lett

Passe

For vanskelig

Vet ikke

 

 

 

 

Andre kommentarer

 

 

 

 

 

Hva synes du om pensumstoffet i kurset

 

For lett

Passe

For vanskelig

Faglig informasjon

 

 

 

Digitale medier

 

 

 

Kompendium

 

 

 

Andre kommentarer

 

 

 

 

 

Hva synes du om enkeltseminarene som er gjennomf�rt

 

Ok form

Ok innhold

For lange

Introduksjonen

 

 

 

Ytringsfrihet

 

 

 

S�keverkt�y og �.

 

 

 

Vurdering av s�k�

 

 

 

Andre kommentarer

 

 

 

 

 


 

Hva synes du om de obligatoriske oppgavene

 

For lett

Passe

For stor/ vanskelig

Obligatorisk oppgave 1

 

 

 

Obligatorisk oppgave 2

 

 

 

Andre kommentarer

 

 

 

 

 

 

Hvor nyttig synes du kursets nettsted (websiden) er?

 

For lite informasjon

D�rlig struktur

For lite oppdatert

 

 

 

 

Andre kommentarer

 

 

 

 

Er det noe i kurset som du mener b�r justeres/endres i siste del av kurset

 

 

 

 

 

 

 

Andre kommentarer: