Under veis evaluering

av DRI 1002       

Ønskes innlevert inn 5.3.2007

 

 

Undervisning – omfang (sett kryss)

For mye

 

Passe

 

For lite

 

Kommentar

 

Undervisning – vanskelighetsgrad (sett kryss)

For vanskelig

 

Passe

 

For elementært

 

Kommentar

 

Undervisning – innhold (sett kryss)

Temmelig interessant

 

Litt interessant

 

Lite interessant

 

Kommentar

 

Pensum - omfang (sett kryss)

For mye

 

Passe

 

For lite

 

Kommentar

 

Pensum – vanskelighetsgrad (sett kryss)

For vanskelig

 

Passe

 

For elementært

 

Kommentar

 

 

 

 

 

Pensum – innhold (sett kryss)

For vanskelig

 

Passe

 

For elementært

 

Kommentar

 

Forholdet pensum – undervisning (sett kryss)

God sammenheng

 

Grei sammenheng

 

Dårlig sammenheng

 

Kommentar

 

Obligatoriske oppgaver (sett kryss)

Lærerike

 

OK

 

Lite lærerike

 

Kommentar

 

Obligatoriske oppgaver (sett kryss)

3 oppgaver er for lite

 

3 oppgaver er passe

 

3 oppgaver er for mye

 

Kommentar

 

Totalvurdering,  februar 2007  (sett kryss)

Glad jeg valgte kurset

 

Vet ikke

 

Angrer på valg av kurs

 

Kommentar