IKT og informasjonss�king (DRI1002)

 

Om obligatoriske oppgaver og annen gruppeundervisning v�ren 2007

 

For � g� opp til eksamen forutsettes det at 3 obligatoriske oppgaver er best�tt.

To av oppgavene skal gjennomf�res som gruppeoppgave i prosjektgrupper av normalt 3-4 studenter.

Den 3. oppgaven kan, men m� ikke gj�res individuelt .

 

Frister for innlevering er

 

Oppgave 1: Onsdag 7.2.�������� Gjennomg�s p� gruppeundervisningen 14. og 16. februar

Oppgave 2: Onsdag 7.3��������� Gjennomg�s p� gruppeundervisningen 14. og 16. mars

Oppgave 2: Onsdag 29.3 ������ Presenteres i plenum/gjennomg�s p� forelesningen 17. april

 

Opplegg for gruppeundervisningen

Studentene m�ter til gruppeundersvisning onsdag kl. 14:15 -16:00 i seminarrom 582 

eller fredag kl. 10:15 -12:00 i rom 540 

 

1. gang 17. 1 eller 19.1��� Gruppeinndeling, innledende dr�fting/veiledning av oblig. Oppgave I

2. gang 31.1 eller 2.2������ Veiledning 1. oblig. Presentasjon av en pensumartikkel/kapittel

3. gang 14. 2 eller 16.2��� Gjennomgang av 1. oblig. Innledning dr�fting/veiledning av 2. oblig

4. gang28.2 eller 2.3����� Veiledning 2. oblig. Presentasjon av en pensumartikkel/kapittel

5. gang 13. 3 eller 16.3��� Gjennomgang av 2. oblig. Innledning dr�fting/veiledning av 3. oblig

6. gang28.3 eller 30.3��� Veiledning 3. oblig. Presentasjon av en pensumartikkel/kapittel

7. gang. 11.4 eller 13.4��� Gjennomgang eksamensoppgaver