Pensum/læringskrav

Bøker

Bertnes, P.: Faglig Informasjon på Internett. Kvalitet og Kildekritikk, 2003. Abstrakt Forlag. Kap. 2, 4-8. 120 sider.

Braadland, T.: Innføring i informasjonsbehandling, 2002. Fagbokforlaget. Kap. 10-14 (kan erstattes av andre bøker, se også kompendium).

Hannemyr, G.: Hva er Internet, 2005. Universitetsforlaget. (Utdrag).

Liestøl, G. og T. Rasmussen: Digitale medier, 2003. Universitetsforlaget. Kap. 1-5, 9-12, 14. 160 sider.

Annet

Bertnes. P. A. og H. Kongshavn: Praktisk rettskildelære. En innføring, ISBN: 82-417-0748-7. Utdrag (10s) av webversjonen av boken. Praktisk rettskildelære.

NOU 2003:30: Ny Offentlighetslov, Kapittel 3. Regler om offentlighet og åpenhet - dagens offentlighetslov.

NOU 2003:30: Ny Offentlighetslov, Kapittel 17. Innsynsprosessen.

NOU 2003:30: Ny Offentlighetslov, Katpittel 18. Nye former for åpenhet - elektronisk tilgjengeliggjøring av offentlige journaler og dokumenter på nett.

Kompendium

Bing, J.: Meta-informasjon og Internett: Frem med stigen, 1999. Magma. (9 s.).

Fonnes, I.: Arkivhåndboken for offentlig forvaltning., 2000. Kommuneforlaget. Kap. 1-2, 6. 4 - 6. 5.2 (24 s.).

Hannemyr, G.: Nettverksarkitektur, Artikkel til kurset IN-INT. (8 s.). Nettverksarkitektur.

Hansen, K.T og T. Mallaug: Databaser, 2003. TISIP. Kap. 1 (ss 19-39).

NOU 1999:27: Ytringsfrihet må finne sted, Statens trykning. ss 19-36, 87-96.

Staksrud, E.: Ytringsfrihet og sensur på Internett, I: T. Slaatta (red) Digital makt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning og muligheter, Gyldendal Akademisk. (21 s.).

Praksislitteratur: Om søkevertøy

Søkeverktøy: Søkeverktøy.

AllTheWeb.com (FAST): Alltheweb.

Greg R. Notess.com: Notess.

The WWW Consortium (WC3): www.consortium.

Supplerende litteratur

Bing, J.: Legal Text Retrieval and Information Services, 1995. I: Jon Bing & Olav Torvund (eds) 25 Years Anniversary Anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law, Tano, Oslo. (s. 525 - 585).

Blomberg, W.: Vade me cum: Liten kokebok for kildehenvisnings- og litteraturskrivere, 2000. Universitetet i Oslo. Kan fås ved henvendelse til Studie- og forskningsadministrativ avdeling.

Hafner og Lyon: Where the Wizards Stay up Late. The Origin of Internet, 1996. Simon and Schuster, NY.

Publisert 22. nov. 2008 08:43 - Sist endret 24. nov. 2008 10:01