Oppdatering om forsøk med elektronisk …

Oppdatering om forsøk med elektronisk stemmegivning, jf. forelesningen 1. september: KRD melder at Stortinget behandlet fredag 19. november et dokument 8-forslag om å stanse forsøk med å avgi elektronisk stemme utenfor valglokale. Det blir forsøk i 2011 som planlagt. (Debatten i Stortinget varte i tre kvarter, og avdekket svært bred skepsis til e-valg, selv om forsøket altså blir gjennomført. For spesielt interesserte, kan referat fra debatten leses her, bla nedover til sak nr. 2).

Publisert 23. nov. 2010 21:51 - Sist endret 7. jan. 2011 10:47