Beskjeder

Publisert 14. nov. 2018 09:47

Under tidligere eksamensoppgaver Høst 2017 lå det dessverre samme eksamensoppgave med sensorveiledning og en A og C besvarelse som høst 2016. Disse er nå erstattet med eksamensoppgaven med sensorveiledning fra høst 2017.

Publisert 6. sep. 2018 12:20

Lenke til "Sharing information between government institutions - Some legal challenges" av Dag W. Schartum er nå tilgjengelig i pensumlisten.