Pensum/læringskrav DRI3010 Systemutvikling, offentlig styring og demokrati

I tillegg til pensumet nedenfor, regnes forelesningspresentasjoner som er publisert på semestersiden som pensum.

• Hovedlitteratur er stoff som studentene bør kunne godt, og der det forventes detaljert kunnskap ved eksamen.

• Bakgrunnslitteratur er stoff som studentene skal ha kjennskap til hovedtrekkene i, men uten at den vil stå sentralt ved eksamen.

HOVEDLITTERATUR

I tillegg til pensumet nedenfor, regnes forelesningspresentasjoner som er publisert på semestersiden som pensum.

• Hovedlitteratur er stoff som studentene bør kunne godt, og der det forventes detaljert kunnskap ved eksamen.

• Bakgrunnslitteratur er stoff som studentene skal ha kjennskap til hovedtrekkene i, men uten at den vil stå sentralt ved eksamen.

Hovedlitteratur på papir

  • Kjos, Bård m. fl (red.): Innføring i Informasjonsteknologi, 2009. Tapir. Kap. 12.

  • Jansen, Arild og Dag Wiese Schartum (red.): Elektronisk forvaltning på norsk, 2008. Kap. 3 og 5.

  • Schartum, Dag Wiese, Jansen og Tranvik: Digital forvaltning – en innføring (Fagbokforlaget 2017), kap. 1 – 3.

  • Schartum, Dag Wiese: Den elektroniske forvaltningen og loven, 2015. Kommuneforlaget, kap. 3 (Regulering av forvaltningens informasjonssystemer, unntatt avsnitt 3.4) og avsnittene 5.1 – 5.4 (enkelte spørsmål om innsyn og åpenhet). Stoffet i avsnitt 3.4 som er unntatt, dekkes av forelesning den 15.8.

Hovedlitteratur på nettet

Bakgrunnslitteratur

  • Søderstrøm, Jonas: Jævla drittsystem. Hvordan it-systemer kan ødelegge arbeidsdagen – og hvordan vi kan ta tilbake kontrollen. Spartacus, 2011. Kap. 1 (s 13-22) og kap. 3 (39-54).
Publisert 12. juni 2018 16:06 - Sist endret 6. sep. 2018 12:18