FINF5001 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenter med opptak til programmet master i Forvaltningsinformatikk fra og med høst 2017 skal skrive en 30 studiepoengs oppgave. Mer informasjon om 30 studiepoengsoppgaven kommer innen vår 2019.

 

Oppgaven er et forskningsarbeid innen forvaltningsinformatiske emner. Problemstillingen bør være tverrfaglig og forskningsmetode bør omfatte informatiske, juridiske og/eller samfunnsvitenskapelige tilnærminger. Forventet sidetall: 70 – 100 sider. Veileder kan godkjenne avvik fra forventet sidetall. Oppgaven kan skrives på norsk, nordiske språk eller engelsk, eventuelt andre språk etter nærmere avtale med veileder.

Hva lærer du?

Studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt der de viser metodisk bevissthet, teoretisk innsikt, løsningsorientering og evne til å formulere og formidle faglige problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Masteremnet Forvaltningsinformatikk, FINF4001 – Forvaltningsinformatikk, 30 studiepoeng og Masterskolen FINF4002 eller STV4020 (krever godkjenning), 30 studiepoeng.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes at studenten erverver seg 10 studiepoeng fra emner godkjent av veileder i 2. semester eller har fått godkjent et opphold ved et utenlandsk universitet tilsvarende minst 10 studiepoeng.

Undervisning

Emnet har ingen felles undervisning, kun individuell veiledning.

Eksamen

Oppgaven vurderes av en eksamenskommisjon bestående av hovedveileder og en ekstern sensor. Muntlig eksamen påfølger med utgangspunkt i masteroppgaven.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Forutsatt normal studieprogresjon skal masteroppgaven innleveres senest 15. mai i 4. og siste semester. Påfølgende frister ved eventuell forsinkelse er 15. august, 15. november og 15. februar.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Oppgaven påbegynnes 3. semester, men bygger videre på forproskjektsrapporten fra 2. semester og avsluttes ved utløpet av 4 semester.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk