Semesterside for KRIM2904 - Høst 2006

Utsatt eksamen kandidat 9516,9556 og 9557 kan ringe sensor Jane Dullum Onsdag 21 februar klokken 10.00-11.00 for tilbakemelding på eksamen.

19. feb. 2007 11:09

Sensur på eksamen kommer i studentweb mandag 18. 12. kl. 16.00.

Ringetider for tilbakemedling på eksamen: Kandidatene 9493 - 9505 kan ringe Thomas Ugelvik tirsdag 19. 12. kl. 10 - 12, på tlf. 22850218. Kandidatene 9506 - 9519 kan ringe Gudrun Brottveit tirsdag 19. 12. kl. 14 - 16, på tlf. 93246684.

Kandidatene 9520 - 9544 kan ringe Anka Ødegaardshaugen onsdag 20. 12. kl. 10 - 11.30, på tlf. 22850117. Kandidatene 9545 - 9560kan ringe Ragnhild Feyling onsdag 20. 12. kl. 10 - 12, på tlf. 90967538. Kandidatene 9561 - 9572 kan ringe Jane Dullum onsdag 20.12. kl. 10 - 12, på tlf. 22850134.

18. des. 2006 12:03

På skoleeksamen må du oppgi valgfritt pensum. Dette skal skrives til slutt i eksamensbesvarelsen. Oppgi tittel og/eller forfatter av pensumbidraget. Hensikten er å informere sensor om hva du har lest som pensum. (Dersom du ikke husker hverken tittel eller forfatter kan du be eksamensvakten om å få se på pensumlisten, de vil ha den tilgjengelig).

25. okt. 2006 12:21