Sensur på eksamen kommer i …

Sensur på eksamen kommer i studentweb mandag 18. 12. kl. 16.00.

Ringetider for tilbakemedling på eksamen: Kandidatene 9493 - 9505 kan ringe Thomas Ugelvik tirsdag 19. 12. kl. 10 - 12, på tlf. 22850218. Kandidatene 9506 - 9519 kan ringe Gudrun Brottveit tirsdag 19. 12. kl. 14 - 16, på tlf. 93246684.

Kandidatene 9520 - 9544 kan ringe Anka Ødegaardshaugen onsdag 20. 12. kl. 10 - 11.30, på tlf. 22850117. Kandidatene 9545 - 9560kan ringe Ragnhild Feyling onsdag 20. 12. kl. 10 - 12, på tlf. 90967538. Kandidatene 9561 - 9572 kan ringe Jane Dullum onsdag 20.12. kl. 10 - 12, på tlf. 22850134.

Publisert 18. des. 2006 12:03 - Sist endret 19. feb. 2007 11:09