Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Spesielt for denne eksamenen/vurderingen

Kandidatnummer finner du i StudWeb ca. 1 uke før eksamen. Sensur kommer i StudWeb 18.12.2006 kl. 16.00. Ringetider for tilbakemelding på eksamen kunngjøres på emnets hjemmeside, samtidig som sensuren kommer i studentweb.

Trekkfrist

13. november

Eksamensordning

Skriftlig oppgave

27. november kl. 09:00 (6 timer).

Tillatte hjelpemidler: Kriminalstatistikken SSB. Bare originalutgaver av hjelpemidlene er tillatt, ikke kopier, nettutskrifter eller lignende. I forskrifter for studier og eksamen i kriminologi og rettssosiologi finner du mer informasjon om eksamen: http://www.jus.uio.no/ikrs/forskrifter.html#Eksamen

Kandidatene skal skrive opp hvilket valgfritt pensum de har lagt opp på besvarelsen til skoleeksamen.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Kunngjøring av eksamensresultater

18. desember

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.