Semesterside for KRIM2904 - Høst 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Fakultetsledelsen har besluttet at alle eksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020.

For oppdatert informasjon om eksamensgjennomføringen, se informasjonssiden om korona og eksamen ved Det juridiske fakultet høsten 2020. Informasjonen om emnesperre og gjentakskvote gjelder ikke for IKRS (KRIM/KRS-emner) eller SERI (FINF/RINF-emner).

22. okt. 2020 13:59

Studentene må se i Leganto for å få korrekt pensumliste til emnet. Pensumlisten på semestersiden overføres ikke korrekt fra Leganto.

2. sep. 2020 11:49