Dette emnet er nedlagt

KRIM2915 – På siden av rettsoppgjøret

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Etter 2. verdenskrig hadde de fleste land, også Norge, et rettsoppgjør med de av landets borgere som hadde gått okkupantens ærend. Emnet tar for seg dem som havnet ”på siden av rettsoppgjøret”, enten ved at de

  1. var ofre for overgrep og krigsforbrytelser fra nazistenes side, overgrep som ikke, eller bare i liten grad, ble tema i rettsoppgjøret etter krigen. Ett eksempel er at få nordmenn ble dømt for sin deltakelse i deportasjonen av de norske jødene til dødsleirene.
  2. hadde hatt forbindelser med fienden som ikke ble rammet av noen lov, men som likevel ble rammet hardt av utenomrettslige og uformelle sanksjoner. Eksempler er de såkalte ”tyskerjentene” og barna deres.

Hva lærer du?

Krim2915 har som målsetting å skape innsikt i skjebner som hittil har ligget i skyggen av hovedfortellingen om 2. verdenskrig. Emnet vil gi kunnskap om dem som havnet ”på siden av rettsoppgjøret” etter krigen, enten ved at de

  1. var ofre for overgrep og krigsforbrytelser fra nazistenes side, overgrep som ikke, eller bare i liten grad, ble tema i rettsoppgjøret etter krigen. Ett eksempel er at få nordmenn ble dømt for sin deltakelse i deportasjonen av de norske jødene til dødsleirene.
  2. hadde hatt forbindelser med fienden som ikke ble rammet av noen lov, men som likevel ble rammet hardt av utenomrettslige og uformelle sanksjoner. Eksempler er de såkalte ”tyskerjentene” og barna deres.

Etter gjennomført emne forventes følgende:

 

Kunnskap.

  • Du skal ha kunnskap om marginaliserings- og utstøtingsprosesser som var virksomme i forholde til de gruppene som havnet ”på siden av rettsoppgjøret”
  • Du skal ha kunnskap om nordmenns delaktighet i deportasjonene av de norske jødene, om sigøynernes, taternes og de homofiles skjebne under nazistene, om øst-europeiske krigsfanger i Norge under okkupasjonen, og om hva som hendte med de norske ”tyskerjentene” og barna deres etter frigjøringen

 

Ferdigheter.

  • Du skal kunne redegjøre for sentrale temaer på kurset.
  • Du skal kunne identifisere og diskutere prosesser som gjør at noen får status som sentrale ofre etter en krig, mens andre blir mer eller mindre oversett.

 

Generell kompetanse

  • Utvikle forståelse for tverrfaglig tilnærming.
  • Evne til kritisk refleksjon over sosiale og politiske forholds innvirkning på vår oppfatning av fortida

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM4915 – På siden av rettsoppgjøret (nedlagt)

Undervisning

Forelesning og diskusjon

Eksamen

4 timers skoleeksamen.

Eksamen besvares anonymt med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb ca en uke før eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2015

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk