Dette emnet er nedlagt

Tidligere eksamensoppgaver for KRIM2915 - På siden av rettsoppgjøret

Vår 2015 

Skriv en av følgende oppgaver:

1. Drøft hva som kan ligge i det å havne "på siden av rettsoppgjøret". Bruk eksempler fra pensum.

2. Drøft holdninger til jøder i Norge før, under og rett etter 2. verdenskrig.

Høst 2013

Skriv en av følgende oppgaver:

1. I hvilken forstand var etterkrigsårene et oppgjør "på siden av rettsoppgjøret" for norske kvinner som hadde hatt et forhold til tyske soldater?

2. I rettsoppgjør etter krig og borgerkrig er noen offergrupper blitt vist større oppmerksomhet enn andre. Hvilke forhold kan ha medvirket til det? Ta utgangspunkt i hvordan norske domstoler forholdt seg til nordmenns delaktighet i jødeforfølgelsene under den 2. verdenskrig.

Høst 2012

Skriv en av følgende oppgaver:

1. Drøft likheter og forskjeller mellom jødenes og sigøynernes skjebne i Norge før, under og etter krigen.

2. De homofile var lenge lite anerkjent som ofre for nazistenes utryddelsespolitikk. Drøft mulige grunner til dette.

Vår 2007

Skriv en av følgende oppgaver:

1. Flere grupper har hatt problemer med å bli sett og anerkjent som ofre for nazismens forbrytelser. Hvorfor? Drøft skjebnen til en eller flere av disse gruppene.

2. Drøft holdningene til jøder i Norge før, under og rett etter 2. verdenskrig.

Publisert 7. juni 2013 09:18 - Sist endret 28. aug. 2015 14:04