Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KRIM2915 - Vår 2009

Ringetider for tilbakemelding på eksamen:

9400-9424 kan ringe Kjersti Ericsson (22 83 01 41) 10.6 kl 1300-1400 eller 12.6 kl 1230-1330.

9425-9446 kan ringe Kristin Hobson (22 85 01 30) 9.6 kl 1300-1500 eller 11.6 kl 1400-1600.

5. juni 2009 18:01

Pensumbidraget fra Andenæs "Bakgrunnen for oppgjøret" finnes i boka Det vanskelige oppgjøret (Andenæs 1998). Kan kjøpes i Akademika eller lånes på biblioteket. Se oppdatert pensumliste.

6. feb. 2009 10:48

Materialisten nr 4/2005 kan kjøpes på første forelesning, eller ved henvendelse til Jane Dullum i 7.etg på Domus Nova (jane.dullum@jus.uio.no)

4. feb. 2009 15:54