Messages

Published Sep. 2, 2020 11:51 AM

Studentene må se i Leganto for å få korrekt pensumliste til emnet. Pensumlisten på semestersiden overføres ikke korrekt fra Leganto.