Generell sensorveiledning for emner ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Ved vurdering av emner, både BA og MA-nivå, bruker sensorene en generell sensorveiledning.

Informasjon til sensor: Hver kandidat vurderes individuelt i forhold til emnets læringskrav, det gjennomføres ikke aktiv normalfordeling. 

Generelt sensorveiledningsskjema 

Informasjon om emnet

Emnekode og navn KRIM4004 – Presentasjon av oppgitt tema
Læringskrav og litteraturliste

Våren 2019

Nivå og forkunnskapskrav

Masternivå. 

Eksamensform og aktuelle hjelpemidler Muntlig presentasjon på inntil 20 minutter. Presentasjonen legges frem i forkant samme dag som avsluttende muntlig for masteroppgaven.
Sist oppdatert 29.03.2019

Vurderingskriterier

Karakter Fagspesifikk beskrivelse med relevans for vurdering av besvarelser/arbeider med bestått/ikke bestått

Bestått 

 

Kandidaten har oppfylt kravene til læringsutbytte slik det fremgår av emnebeskrivelsen, og har tilfredsstillende faglig kunnskap, forståelse, fremstilling, metodiske ferdigheter og generell kompetanse til å kunne anvende det oppnådde læringsutbytte på en selvstendig måte.

 

Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet

 

Ikke bestått 

Kandidaten har ikke tilstrekkelig faglig kunnskap, metodiske ferdigheter og generell kompetanse til å kunne anvende det oppnådde læringsutbyttet fra emnet på en selvstendig måte.

 

 

Publisert 1. apr. 2019 10:57 - Sist endret 1. apr. 2019 10:57