Beskjeder

Publisert 7. okt. 2008 17:21

Tirsdag 25. november kl. 13.00 er det informasjonsmøte på rom 365 for studenter som har avsluttende eksamen høst-08.

Rom 360 er reservert 10. og 11. desember for masterstudener som ønsker å forberede muntlig.