KRIM4004 – Presentasjon av oppgitt tema

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal studentene forberede og holde en muntlig presentasjon over et oppgitt tema. Kandidaten får oppgitt et faglig tema som er utarbeidet av veileder og kommisjonen på masteroppgaven to uker før presentasjonen skal holdes. Temaet gis med utgangspunkt i masteroppgaven og/eller sentrale teorier/bøker som kandidaten har brukt i masteroppgaven. Kandidaten skal dessuten delta i diskusjonen som utløses av presentasjonen. Emnet avslutter masterstudiet i kriminologi.

Hva lærer du?

Kunnskaper

  • Du har inngående kunnskap om hvordan man innenfor et begrenset tidsrom innhenter, bearbeider og strukturerer fagstoff med sikte på en muntlig presentasjon.
  • Du har avansert kunnskap om det tema du blir bedt om å presentere.
  • Du har god kunnskap om hvordan man forbereder, presenterer og diskuterer et muntlig faglig innlegg.

Ferdigheter

  • Du kan arbeide selvstendig med en gitt problemstilling innenfor en fastsatt tidsramme.
  • Du kan forberede, presentere og diskutere muntlig et faglig tema i et seminarpreget forum.

Generell kompetanse

  • Du kan kommunisere muntlig om faglige problemstillinger.
  • Du har trening i å holde et faglig innlegg for en forsamling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i kriminologi, KRIM4001 – Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien, KRIM4002 – Prosjekt- og metodeseminar (nedlagt), KRIM4003 – Kriminologisk teori (nedlagt) og 10 studiepoeng fra fritt emne.

Undervisning

Det avholdes ett seminarmøte før studentene får oppgitt tema for den muntlige presentasjonen.

Det gis muntlig veiledning av veileder til masteroppgaven på inntil ca 20. min. Det gis ikke veiledning på skriftlig manus. Studenten har selv ansvar for å avtale veiledning med sin veileder. Frist for individuell veiledning er en uke før eksamen og sensur.

Eksamen

Muntlig presentasjon på inntil 20 minutter. Presentasjonen legges frem i forkant samme dag som avsluttende muntlig for masteroppgaven.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Institutt for kriminologi og rettssosiologi har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk