Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Besøksadresse: 
St. Olavs plass 5

Ekspedisjonstid: 
10.00 - 15.00

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon: 22 85 01 42 / 22 85 01 17
Faks: 22 85 02 52
E-post: 
Web: www.jus.uio.no/ikrs/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Publisert 2. okt. 2010 09:43 - Sist endret 2. okt. 2010 09:43