Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 26. mai kl. 13:00

Innleveringsfrist: 31. mai kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 21. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 18:51