Semesterside for KRIM4102 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

For å komplementere dekanvedtak (16.mars 2020) vedrørende gjennomføring av eksamen våren 2020:

Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) foretar ingen endringer i karaktergivningen, og karakterskalaen A-F opprettholdes for alle emner som tilbys ved instituttet.

Videre vil IKRS også informere om at det tas hensyn til den situasjonen vi befinner oss i denne våren og sensorveiledningen kommer også til å hensynta dette.

 

English:

To further specify the "Decision on the completion of exams, spring 2020" enacted by the Dean on March 16, 2020.

The decision regarding the grading system does not pertain to elective courses in Criminology and Sociology of Law (courses with KRIM or RSOS code). Students attending courses at Departement of Criminology and Sociology of Law (IKRS) will receive information about all exams directly from the faculty and IKRS.

IKRS would also like to emphasi...

20. mars 2020 21:07

Til orientering: Det tilkommer ingen endringer i karaktergivningen på dette emnet. Sensuren gjennomføres med en karakterskala fra A til F.

19. mars 2020 21:58

Faglærere