KRIM4914 – Økonomisk og organisert kriminalitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i norsk og internasjonal forskning om økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon, også omtalt under samlebetegnelsen «the crime of the powerful».

Pensum og undervisning legger opp til et skiftende fokus mellom konkrete eksempler; historisk og samtidshistorisk bakgrunn, og ulike måter å analysere eksemplene og lovbruddstypene på.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

  • Kjenne til de relevante lovbruddstypene
  • Ha oversikt over norsk og internasjonal forskning om økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon

Ferdigheter

Du skal

  • Kunne se sammenhengen mellom samfunn og lovbrudd som økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og korrupsjon
  • Kunne sammenfatte pensum og reflektere over forholdet mellom ulike bidrag
  • Kunne drøfte forskjellene mellom de ulike eksemplene og lovbruddstypene
  • Være i stand til å gjennomføre en selvstendig analyse som inkluderer en kritisk refleksjon over pensum

Generell kompetanse

  • Forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte
  • Evne til å forholde deg kritisk til vanlige syn på normbrudd og avvik
     

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KRIM2914 – Økonomisk og organisert kriminalitet

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

7 dagers hjemmeeksamen.

Besvarelsen skal være på maks 4000 ord. 4000 ord tilsvarer om lag 10 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1 ½. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 4000 ord vil ikke bli sensurert.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2015

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk