Pensum/læringskrav

K betyr at publikasjonen er tatt inn i en kopisamling/kompendium. Kopisamlingene/kompendiene samt pensum i instituttets stensilserie og K-serie er til salgs i Akademika i Domus Nova, St.Olavs plass 5, inngang Pilestredet. Ta med gyldig studentbevis ved kjøp av kopisamling/kompendium.

KRIM2920/4920

Tittel: Økologisk-global kriminologi

Pensumliste:

Beirne, Piers (1999):" For a Non-speciesist Criminology: Animal Abuse as an Object of Study" I: Criminology 37(1), 117-148. 31 s.

Beirne, Piers og Nigel South, red. (2007): Issues in Green Criminology. Confronting harms against environment, humanity and other animals, kap. 3, kap. 10. Willan Publishing. 45 s. [K]

Benton, Ted (1998): Rights and justice on a shared planet: More rights or new relations? Theoretical Criminology, Sage Publications, 24 s.

Dybing, Sigurd S. (2012): "Social Causes and Shifting Legislative Dynamics." I Ellefsen, Sollund, Larsen: Eco-global Crimes. Ashgate. 19 s.

Ellefsen, Rune (2012): "Green Movements as Threats to Order and Economy: Animal Activists Repressed in Austria and Beyond." I Ellefsen, Rune, Sollund Ragnhild og Guri Larsen: Eco-global Crimes. Ashgate. 22 s.

Ellefsen, Rune (2013): "Den moderne pelsdyrfabrikken: Konflikten om legitimiteten." I Sollund, Ragnhild, Morten Tønnesen og Guri Larsen: Hvem er villest I landet her? Spartacus, s.. 205-223. 19 s.

Gaarder, Emily (2013): "Evading responsibility for green harm. State-corporate exloitation of race, class and gender inequality." I South, Nigel, Brisman, Avid (ed): Routledge International Handbook of Green Criminology. 10 s. [K]

Gamlund, Espen (2013): "Etiske perspektiver på dyr og nature". I Sollund, Tønnesen, Larsen: Hvem er villest I landet her? Spartacus, s. 329-352. 24 s.

Global Environmental Harm. Criminological perspectives. Rob White (red) Willan Publishing. Kap. 4 og 12. 33 s.

Global Harms. Ecological Crime and Speciesism (2008). Ragnhild Sollund (red) Nova Science Publishers, Inc. Kap. 2, 3, 4, 11. 67 s.

Heckenberg, Diana, Johnston, Ingrid (2012): "Climate Change, Gender and Natural Disaster: Social Differences and Environmental-Related Victimisation." I Rob White (ed): Climate Change from a Criminological Perspective. Springer. 23 s. [K]

Hessen, Dag O. (2013): "Hvor unikt er mennesket?" I Sollund, Tønnesen, Larsen: Hvem er villest I landet her? Spartacus, s. 57-77. 21 s.

Kleveland, Live (21013): "Livet, smerten og friheten. Sikres dyrs interesser av dyrevelferdsloven og forvaltningen?" I Sollund, Tønnessen, Larsen: Hvem er villest I landet her? Spartacus, s. 289-306. 17 s.

Kristiansen, Tore S. (2013): "Historien om laksen - fra elvas konge til Norges viktigste husdyr." I Sollund, Tønnessen, Larsen: Hvem er villest I landet her? Spartacus, s. 121-140. 20 s.

Larsen, Guri (2012): "The Most Serious Crime: Eco-genocide. Concepts and Perspectives in Eco-global Criminology." I Ellefsen, Sollund, Larsen: Eco-global Crimes. Ashgate. 21 s.

Larsen Guri (2013): "Matens urettferdighet. Matproduksjonens antroposentriske system." I Sollund, Tønnessen, Larsen: Hvem er villest I landet her? Spartacus, s. 185-203. 19 s.

Martinsen, Siri (2013): "Dyrs verdi i lys av utvalgte fangsttradisjoner." I Sollund, Tønnessen, Larsen: Hvem er villest I landet her? Spartacus, s.99-120. 21 s.

Myrup, Mikkel (2012): "Industrialising Greenland: Government and Transnational Corporations Versus Civil Society?" I Ellefsen, Sollund, Larsen: Eco-global Crimes. Ashgate. 12 s.

Quenild, Marte (2012): "Native Nature and Alien Invasions: Battling with Concepts and Plants at Fornebu, Norway."  I Ellefsen, Sollund, Larsen: Eco-global Crimes. Ashgate. 17 s.

Risan, Lars (1998): ”Grenser for det menneskelige?” Samtiden nr. 1-1998, 11 s. [K]

Risan, Lars (2001): ”Om hvordan dyr spiller en rolle for hvordan vi forstår de som forstår dem”. Norsk Antropologisk Tidsskrift, nr. 4 2001. 11 s. [K]

Shiva, Vandana (2008): Soil Not Oil. Climate Change, Peak Oil, and Food Insecurity. Zed Books, London. 144 s.

Sollund, Ragnhild (2013): "Selskapsdyr: Vennskap versus utnytting." I Sollund, Tønnessen, Larsen: Hvem er villest I landet her? Spartacus, s. 245-270. 26 s.

Sollund, Ragnhild (2012): "Speciesism as Doxic Practice Versus Valuing Difference and Plurality." I Ellefsen, Sollund, Larsen: Eco-global Crimes. Ashgate, 19 s.

Tønnessen, Morten (2013): "Menneskeveldet." I Sollund, Tønnessen, Larsen: Hvem er villest I landet her? Spartacus, s. 37-56. 20 s.

Walters, Reece (2013): "Air Crimes and Atmospheric Justice." I South, Nigel, Brisman Avi (ed): Routledge International Handbook of Green Criminology. 15 s. [K]

White, Rob (2008): Crimes against Nature. Kap. 1 Criminology and environmental harm, Willan publiusher, 31 s. [K]

White, Rob (2011): Transnational Environmental Crime. Routledge. Kap. 3, 4 og  5. 51 s.

Totalt: 793 sider

 

Annen anbefalt litteratur

Her finner du tips til annen litteratur innen emnets temaområder. Dette er ikke del av pensum.

Beirne, Piers, Nigel South (2007): Issues in Green Criminology. Confronting harms against environments, humanity and other animals. London: Willan Publishing

Børresen, Bergljot (2007): Fiskenes ukjente liv. Transit forlag

Donovan, Josephine and Adams, Carol, ed (2000): Beyond animal rights. A Feminist Caring Ethic for the Treatment of Animals. Continuum International Publishing Group

Francione, Gary L.(1994): Animals, Property, and the Law. Temple university press

Francione, Gary L. (2008): Animals as persons. Essays on the abolition of Animal exploitation. Colombia University Press.

Føllesdal, Andreas (2000): Dyreetikk. Fagbokforlaget

Haraway, Donna J. (2008): When species meet. University of Minnesota Press

Higgins, Polly (2010): Eradicating Ecocide: Laws and Governance to stop the Destruction of the Planet. Shepheard-Walwyn Publishing

Larsen, Guri (2003): Dyrevern eller samfunnsvern. Dyremishandling som lovbrudd og lovlydig handling. Unipub

Løvik, Kjell (2009): Dyretragedier. En studie i gårdsbesetninger og beredskapen for å fange opp slike hendelser tidlig i forløpet. Masteroppgave i samfunnssikkerhet, Universitetet i Stavanger, V-09

Nibert, David (2002): Animal Rights – Human Rights. Entaglements of oppression and liberation. Lanham-Boulder-New York-Oxford. Rowman & Littlefield Publishers

Noske, Barbara (1997): Beyond boundaries. Humans and animals. Black Rose Books

NOU 2004:28: Lov om bevaring av natur, landskap og biologik mangfold (naturmangfoldloven). Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning

Regan, Tom (2003): Emty cages. Facing the challenges of animal rights. Rowman & Littlefield Publishers

South, Nigel and Beirne, Piers (2006): Green Criminology. The international library of criminology, criminal justiceand penology. Cornwall: Ashgate publishing

White, Rob (2008): Crimes against Nature. Willan Publishing

White, Rob, ed (2009): Environmental Crime. Willan Publishing

White, Rob, ed (2010): Global environmental Harm. Willan Publishing

White, Rob (2011): Transnational Environmental Crime. Towards an eco-global criminology. Routledge

Publisert 24. mai 2013 10:14