Beskjeder

Publisert 3. okt. 2006 16:10

Det må lages sammendrag av masteroppgaven: Vi minner om forskrifter for studier og eksamen i kriminologi og rettssosiologi, § 15-2 Avhandlingens omfang, (2): Ved innlevering av masteroppgaven skal studentene levere et sammendrag av masteroppgaven. Sammendraget skal stå først i oppgaven og være på 1-2 sider (maks 800 ord). Sammendraget skal også leveres elektronisk (per epost) til studiekonsulenten. Sammendraget skal inneholde tittel på oppgaven, navn på studenten, navn på veileder, institutt og årstall. Vedtaket gjelder fra og med høstsemesteret 2006.