Instituttet for kriminiologi og rettssosiologi …

Instituttet for kriminiologi og rettssosiologi har innført at alle masteroppgaver skal leveres til Duo (Digitale utgivelser ved UiO).Oppgaven må leveres både som sammendrag og i fulltekst.

Husk å velge institutt for kriminologi og rettssosiologi når du leverer i DuO.Lagringen tar fem minutter på et enkelt elektronisk registreringsskjema. Når du er ferdig med lagringen, skal du skrive ut to skjemaer som dukker opp på skjermen: kvittering og obligatorisk egenerklæring. Disse skjemaene må du fylle ut og levere til studieveileder samtidig som du får oppgitt tema for muntlig presentasjon. Dvs. at disse kvitteringene er en forutsetning for å kunne gå opp til muntlig eksamen.

Instituttet sørger så for å publisere oppgaven din på web etter at sensuren for oppgaven er falt og avsluttende mastereksamen er bestått. Til slutt vil Universitetsbiblioteket legge opp en lenke direkte til oppgaven din fra BIBSYS.

Gå til Duos infoside med lenke til videre innlogging

Kontakt instituttet hvis det fortsatt er noe du lurer på etter at du har vært på Duos nettsider: krim-info@jus.uio.no

Publisert 26. aug. 2008 13:55 - Sist endret 7. okt. 2008 17:35