Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

8. november

Eksamensordning

Masteroppgave.

Innleveringsfrist: 22. november kl. 13:00

Merknad: Foreløpig sensur kunngjøres ved oppslag i 7 etg ved heisen kl 09:30 den 11. desember. Muntlig eksamen finner sted 12., 13. og 14. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 01:14