Beskjeder

Publisert 29. mars 2020 13:23

Som følge av koronasituasjonen gis det utsettelse på innlevering av masteroppgaven med to uker. Studentene kan velge om de vil levere til opprinnelig frist (22. mai) eller om de vil benytte seg av den nye innleveringsdatoen (5. juni). Muntlig vil bli gjennomført, men elektronisk om nødvendig.