Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Oppgave og muntlig eksamen.

Innlevering av masteroppgaven

Innleveringsfrist: 5. juni kl. 13:00

Muntlig eksamen

Eksamensperiode: 29. juni–1. juli.

Dag 1

Tid: 29. juni.

Dag 2

Tid: 30. juni.

Dag 3

Tid: 1. juli.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2020 16:49