Tidligere eksamensoppgaver for RSOS2802 - Ikke-jurister som rettsanvendere

Vår 2016

Besvar én av følgende to oppgaver:
 

1. Rettsstaten, masseforvaltningen og den moderne teknologien. Drøft med utgangspunkt i pensum.

 

2. Frontlinjebyråkratens dilemma mellom jus og fag. Drøft med utgangspunkt i pensum

 

Vår 2014

Skriv en av følgende oppgaver:

1. Ikke-juristers rettsanvendelse: et nødvendig onde?

2. Utviklingstrekk i retten i lys av rettspluralisme og rettsliggjøring.

Vår 2013

Skriv en av følgende oppgaver:


1. Portvokteren, skjønnslovgivning og rettsstaten: et dilemma?

2. Utviklingstrekk i retten.

Vår 2012

Skriv en av følgende oppgaver:

1. Rettsstaten, masseforvaltningen og den moderne teknologien.

2. Ikke-juristers rettshåndhevelse i et rettssikkerhetsperspektiv.

Vår 2011

Skriv en av følgende oppgaver:

1. Frontlinjebyråkratens dilemma mellom jus og fag.

2. Rettens forandring i forhold til det moderne samfunn.

Vår 2010

Skriv en av følgende oppgaver:

1. Frontlinjebyråkratens dilemma mellom jus og fag.

2. Rettens forandring i forhold til det moderne samfunn.

Vår 2009

Skriv en av følgende oppgaver:

1. Ikke-juristers rettsanvendelse: et nødvendig onde?

2. Rettspluralisme, rettsliggjøring og rettens tilpasning.

Høst 2007

Skriv en av følgende oppgaver:

1. Ikke-juristers rettsanvendelse: Dårlig juss eller nødvendig tilpasning på forskjellige områder?

2. Utviklingstrekk i retten.

Høst 2006

Skriv en av følgende oppgaver:

1. En stor del av rettsanvendelsen foretas av ikke-jurister. Drøft tema ikke-jurister som rettsanvendere. Gi eksempler.

2. Om rettspluralisme.

Publisert 7. juni 2013 09:21 - Sist endret 21. apr. 2017 15:33