Ringetider for sensurbegrunnelse

Sensor Monika Lindbekk, mandag 2. juni kl. 13.00-15.00. Telefon: 469 42 324

Sensor Knut Erik Papendorf, mandag 2. juni kl. 10.00-12.00. Telefon: 22850108

Publisert 30. mai 2014 12:30