Juridiske emner

Viser 1–51 av 51 emner
Emne Studiepoeng
EURO2101 – EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet (10 studiepoeng) 10
JFSPR1110 – Engelsk for jurister (10 studiepoeng) 10
JFSPR1210 – Fransk for jurister (10 studiepoeng) 10
JFSPR1310 – Tysk for jurister (10 studiepoeng) 10
JUR1120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1230 – International Commercial Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1240 – Comparative Private Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1260 – English Law of Contract (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1280 – Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 – Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1310 – EU Competition Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1405 – Law of the Sea (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1440 – EU Substantive Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1450 – Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUR1502 – Lovgivningslære (10 studiepoeng) 10
JUR1504 – Konflikthåndtering (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1511 – Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUR1512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1530 – Refugee and Asylum Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1550 – Helserett (10 studiepoeng) 10
JUR1560 – International Constitutional Law and Democracy (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1580 – Kommunalrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1630 – Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUR1641 – Electronic Communications Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1671 – Legal Technology: Artificial Intelligence and Law (10 studiepoeng) 10
JUR1690 – Robot Regulation - BA (10 studiepoeng) 10
JUR1710 – International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUR1730 – International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUR1820 – Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1880 – Financial Market Law and Regulation (10 studiepoeng) 10
JUR1901 – Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUR1910 – Women's Law and Human Rights (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 – Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR3011 – Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett (5 studiepoeng) 5
JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1410 – Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1500 – Strafferett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 – Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 – Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS1211 – Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3111 – Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 – Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 – Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
RINF1100 – Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10
RINF1200 – Opphavsrett og beslektede rettigheter (10 studiepoeng) 10