Juridiske emner

Viser 1–85 av 85 emner
Emne Studiepoeng
ENGSEMJ – Semesteremne i engelsk for jurister (30 studiepoeng) 30
FRAJUR – Fransk for jurister (15 studiepoeng) 15
ICTLTHESIS – Master thesis (30 studiepoeng) 30
JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
JFSPR1110 – Engelsk for jurister (10 studiepoeng) 10
JFSPR1210 – Fransk for jurister (10 studiepoeng) 10
JFSPR1310 – Tysk for jurister (10 studiepoeng) 10
JUR1240 – Comparative Private Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1260 – English Law of Contract (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1280 – Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 – Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1310 – EU Competition Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1511 – Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUR1550 – Helserett (10 studiepoeng) 10
JUR1590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1690 – Robot Regulation - BA (10 studiepoeng) 10
JUR1710 – International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUR1730 – International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUR1880 – Financial Market Law and Regulation (10 studiepoeng) 10
JUR1901 – Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap (30 studiepoeng) 30
JUR5060 – Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR9030 – Perspektivering: rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi (5 studiepoeng) 5
JUR9040 – Avhandlingsskriving og etikk (2 studiepoeng) 2
JUR9201 – Nasjonalt doktorgradsseminar 1 (1 studiepoeng) 1
JUR9202 – Nasjonalt doktorgradsseminar 2 (1 studiepoeng) 1
JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1500 – Strafferett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 – Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 – Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS1211 – Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS2111 – Statsforfatningsrett og internasjonal rett - Høst 2017 (20 studiepoeng) 20
JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter (20 studiepoeng) 20
JUS2211 – Forvaltningsrett - Høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3111 – Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 – Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 – Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
JUS4111 – Metode og etikk (10 studiepoeng) 10
JUS4121 – Rettsøkonomi I (10 studiepoeng) 10
JUS4122 – Rettssosiologi I (10 studiepoeng) 10
JUS4123 – Rettsfilosofi (10 studiepoeng) 10
JUS4211 – Prosess og strafferett (30 studiepoeng) 30
JUS5010 – Praksisordning (10 studiepoeng) 10
JUS5011 – Praksis i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK (30 studiepoeng) 30
JUS5012 – Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss (30 studiepoeng) 30
JUS5040 – Moot Court (10 studiepoeng) 10
JUS5041 – Prosedyrekonkurranser (10 studiepoeng) 10
JUS5070 – Forhandlinger (10 studiepoeng) 10
JUS5240 – Comparative Private Law (10 studiepoeng) 10
JUS5251 – Ekspropriasjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5260 – English Law of Contract (10 studiepoeng) 10
JUS5280 – Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUS5310 – EU Competition Law (10 studiepoeng) 10
JUS5401 – Maritime Law - Contracts (10 studiepoeng) 10
JUS5402 – Maritime Law: Liability and Insurance (10 studiepoeng) 10
JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUS5501 – Rettslig bevisteori (10 studiepoeng) 10
JUS5502 – Lovgivningslære (10 studiepoeng) 10
JUS5503 – Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance? (10 studiepoeng) 10
JUS5511 – Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUS5520 – International Environmental Law (10 studiepoeng) 10
JUS5540 – Public International Law (10 studiepoeng) 10
JUS5550 – Helserett (10 studiepoeng) 10
JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5660 – Intellectual Property Law in the Information Society (10 studiepoeng) 10
JUS5680 – Internet Governance (10 studiepoeng) 10
JUS5690 – Robot Regulation (10 studiepoeng) 10
JUS5710 – International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUS5730 – International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUS5810 – Opphavsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5850 – International Trade Law (10 studiepoeng) 10
JUS5852 – International Commercial Arbitration (10 studiepoeng) 10
JUS5880 – Financial Market Law and Regulation (10 studiepoeng) 10
JUS5901 – Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUS5912 – Legal Writing and Oral Advocacy in International Law (10 studiepoeng) 10
JUS5940 – Offentlige anskaffelser (10 studiepoeng) 10
JUS5980 – Skatterett II (10 studiepoeng) 10
JUS5982 – Skatterett III - Internasjonal skatterett (10 studiepoeng) 10
MARL5110 – Maritime law: Safety, Competition and EU (10 studiepoeng) 10
MARLTHESIS – Master Thesis (30 studiepoeng) 30
PILTHESIS – Master thesis (30 studiepoeng) 30
RINF1200 – Opphavsrett og beslektede rettigheter (10 studiepoeng) 10
TYSJUR1 – Tysk for jurister (15 studiepoeng) 15