Juridiske emner

Viser 1–70 av 70 emner
Emne Studiepoeng
JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
JUR1120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1230 – International Commercial Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1260 – English Law of Contract (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1285 – Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1440 – EU Substantive Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1450 – Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUR1504 – Konflikthåndtering (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1530 – Refugee and Asylum Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1560 – International Constitutional Law and Democracy (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1630 – Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUR1671 – Legal Technology: Artificial Intelligence and Law (10 studiepoeng) 10
JUR1820 – Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1910 – Women's Law and Human Rights (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 – Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap (30 studiepoeng) 30
JUR5060 – Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR9010 – Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode (4 studiepoeng) 4
JUR9021 – Internationalization, Transnational Law and Comparison (4 studiepoeng) 4
JUR9302 – Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7 studiepoeng) 7
JUROFF1410 – Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 – Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1111P – Privatisteksamen i Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 – Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS1211 – Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter (20 studiepoeng) 20
JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3111 – Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 – Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 – Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
JUS4111 – Metode og etikk (10 studiepoeng) 10
JUS4121 – Rettsøkonomi I (10 studiepoeng) 10
JUS4122 – Rettssosiologi I (10 studiepoeng) 10
JUS4123 – Rettsfilosofi (10 studiepoeng) 10
JUS4211 – Prosess og strafferett (30 studiepoeng) 30
JUS5010 – Praksisordning (10 studiepoeng) 10
JUS5011 – Praksis i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK (30 studiepoeng) 30
JUS5012 – Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss (30 studiepoeng) 30
JUS5120 – Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5220 – Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUS5230 – International Commercial Law (10 studiepoeng) 10
JUS5260 – English Law of Contract (10 studiepoeng) 10
JUS5403 – Sjørett: Kontrakter (10 studiepoeng) 10
JUS5411 – Petroleum Law (10 studiepoeng) 10
JUS5420 – Forsikringsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5430 – Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (10 studiepoeng) 10
JUS5440 – EU Substantive Law (10 studiepoeng) 10
JUS5450 – Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUS5504 – Konflikthåndtering (10 studiepoeng) 10
JUS5512 – Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUS5530 – Refugee and Asylum Law (10 studiepoeng) 10
JUS5560 – International Constitutional Law and Democracy (10 studiepoeng) 10
JUS5570 – International Criminal Law (10 studiepoeng) 10
JUS5630 – Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUS5650 – Cybersecurity Regulation (10 studiepoeng) 10
JUS5671 – Legal Technology: Artificial Intelligence and Law (10 studiepoeng) 10
JUS5801 – Selskapsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5820 – Patent- og varemerkerett (10 studiepoeng) 10
JUS5851 – International Investment Law (10 studiepoeng) 10
JUS5910 – Women's Law and Human Rights (10 studiepoeng) 10
JUS5911 – International Climate Change and Energy Law (10 studiepoeng) 10
JUS5960 – Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUS5970 – Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUS5981 – Skatterett I Grunnleggende skatterett (10 studiepoeng) 10
MARL5120 – Maritime Law in practice: Mock Trial (10 studiepoeng) 10
RINF1100 – Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10