Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EURO2101 - Vår 2010

Treffetider sensor: Finn Arnesen tlf 48250045 17., 18. og 21.6. kl 10-12

17. juni 2010 15:41

Det er oppmøte i eksamenslokalet senest en og en halv time (90 minutter) før eksamen grunnet bokkontroll.

25. mai 2010 14:25

Oppgavegjennomgang v/Finn Arnesen fredag 21.mai kl.12.15-14 i Aud5, Urbygningen

19. mai 2010 17:18