Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EURO2101 - Vår 2011

Treffetider sensorer: kand 701-721 Fredrik Bøckman Finstad tlf 23111425 22. og 23.juni kl 9-1130, kand 722-741 Eyvin Sivertsen tlf 99624179 20. og 21. juni kl 1630-1900.

21. juni 2011 12:01

Hjelpemidler til eksamen - infomøte

Møt opp i Auditorium 6 (Urbygningen) enten...

  • 26.april kl.12:15, eller...
  • 27.april kl.10:15
Du bør ha lest gjennom hjelpemiddelreglementet i forkant

12. apr. 2011 10:55

Seminar nr 2 starter på torsdag 17.februar, men OBS: kl.13.15 første gangen

14. feb. 2011 12:24