Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sejersted, Arnesen, Rognstad, Foyn og Kolstad: EØS-rett, 2004. Universitetsforlaget. 2. utgave. Bortsett fra kapitlene 24 til 27.

Hamre, Inger og Fredrik Sejersted(red).:EU- og EØS-relevante tekster.Universitetsforlaget 2010.

Broberg, Morten og Nina:Eu-domme, med bemærkninger og spørgsmål. Jurist og økonomiforbundet 2009. 5. udg.

Hjelpemiddel ved eksamen Hamre, Inger og Fredrik Sejersted*: EU-og EØS-relevante tekster. Universitetsforlaget 2010

Pensum for Våren 2010 er alternativ litteratur våren 2011

Publisert 1. okt. 2010 08:55 - Sist endret 15. feb. 2011 12:04